Zamówienia na świeże pieczywo można składać do 31 lipca 2024 do godz. 18:00. Wysyłka 5-6 sierpień 2024. Zamówienia z samymi suchymi produktami będą realizowane w miarę możliwości na bieżąco. W OKRESIE LETNIM ŚWIEŻE PIECZYWO I BABKI NIE WYSYŁAMY DO PACZKOMATÓW ! Przesyłki z samymi suchymi produktami wysyłamy również do Danii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Szwecji, Włoch.
Informacje dla alergików: w zakładzie przetwarzane są orzechy, sezam, soja, nabiał, jaja.

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
W związku z wchodzącymi w życie 25 maja br. nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), pragniemy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie serwisu glutenfreebakery.pl i dochowamy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
Państwa dane traktujemy jako poufne i możemy udostępnić je tylko podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania czy organom nadzoru).

Administrator danych osobowych – dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych jest:
FPUH Bogdan Smolorz
ul.Fabryczna 1
47-208 Reńska Wieś
NIP: PL7490000286

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane są w celu:
– realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jej dostarczenia i rozliczenia, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
– obsługi zapytań i kontaktów biznesowych, których realizacja jest prawnie uzasadniona interesem administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług, a także umacnianie już istniejących relacji biznesowych i budowanie nowych. Przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody wobec takiego rodzaju przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
– obsługi reklamacji i skarg wymaga Państwo dobrowolnej zgody, którą można cofnąć, lecz jej wycofanie będzie skutkować nie otrzymaniem odpowiedzi (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
– przechowywania dokumentacji i spełnienia obowiązków prawnych ciążących na glutenfreebakery.pl. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte na fakturach, księgach rachunkowych i innych dokumentach potwierdzających zawarcie i realizację umowy (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO),
– przesyłania informacji marketingowych tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia takiej zgody przez zapisanie się na newsletter (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),
– monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).
W świadczeniu usług korzystamy z tzw. procesorów danych. Są nimi podmioty, które wspierają nas w procesach informatycznych, biznesowych, płatniczych czy logistycznych.
W większości przypadków podanie danych jest dobrowolne. Czasami jeśli jest to wymagane wyraźnie to wskazujemy.
Państwa dane osobowe będziemy przechowywali nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia danego celu np. do czasu zakończenia realizacji umowy i tylko do czasu cofnięcia przez Państwa takiej zgody. Natomiast okres przetwarzania na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń prawnych przedawnia się z upływem podstawy do wniesienia roszczeń lub archiwizowania dokumentów na potrzeby realizacji przepisów prawa i jest nie dłuższy niż 10 lat.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Niepodanie danych – konsekwencje

Część danych jest dobrowolna i nie ma konieczności ich podawania, a niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych skutkuje zablokowaniem formularza i brakiem możliwości np. zapisania się do newslettera, lub brakiem możliwości nawiązania z Państwem kontaktu w przyszłości. Jeśli są Państwo stroną umowy lub zamówienia zawartego z nami podanie danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Uprawnienia

przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do danych;
– modyfikacji danych;
– żądania usunięcia danych;
– ograniczenia przetwarzania danych;
– możliwości przenoszenia danych;
– sprzeciwu i wycofania zgody.
UWAGA: W przepisach dotyczących RODO zaznaczono wyjątki odnośnie żądania ograniczenia ich przetwarzania, np. nie możemy usunąć wszystkich wystawionych dla Państwa faktur gdyż to łamałoby obowiązek wynikający z ustawy o rachunkowości.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem właściwym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych W pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie:
http://ec.europa.eu

 Odbiorcy danych, państwa trzecie

Podejmujemy współpracę z podmiotami w celu realizacji usług dla naszych klientów, kontaktowania się, podejmowania działań marketingowych lub obsługi działania firmy. Dane mogą być udostępnione dostawcom, podmiotom obsługującym płatności, partnerom, podwykonawcom w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego zabezpieczamy takie dane standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO).

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej strony, założymy, że akceptujesz naszą politykę prywatności.